Sparer du nok op til pension?

Forudsætninger

Forsikring & Pensions pensionsmåler giver dig et fingerpeg om, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension, når du går på pension. Måleren regner med udgangspunkt i en livsvarig udbetaling fra folkepensionsalderen, men kan også vise den forventede pension ved andre udbetalingsperioder (10-30-års ratepension). Din pension udregnes på baggrund af en række antagelser. Det er antagelser om den typiske pensionsordning og om, hvordan samfundet udvikler sig. Forudsætningerne for din pension kan godt være nogle andre, og ting kan ændre sig. Derfor kan du ændre på forudsætningerne i de avancerede indstillinger. Forudsætninger for Forsikring & Pensions Pensionsmåler (svarer til samfundsforudsætningerne):

 • 25 pct. af pensionsbidraget anvendes til risikodækning og administrationsomkostninger. Risikodækning er typisk dine forsikringer ved tab af erhvervsevne eller ved død, men kan også være dækning ved kritisk sygdom, sundhedsforsikring mv.
 • Finanstilsynets benchmarkdødelighed anvendes når udbetalingen er livsvarig.
 • Der forudsættes en reallønstigning frem til pensionstidspunktet på 0 pct. om året (realløn på 0 pct svarer til, at der forventes en årlig lønstigning i samme takt som inflationen).
 • Det er politisk besluttet, at folkepensionsalderen fremadrettet skal følge levetiden for hver enkelt fødselsårgang, hvorfor folkepensionsalderen hvert 5 år kan blive hævet ved lov. Din forventede pensionsalder bestemmes på baggrund heraf, når du indtaster fødselsår og måned. Ligger din pensionsalder senere ude i fremtiden end om 5 år, vil din folkepensionsalder følge den forventede levealder fra DREAM’s og Danmarks Statistiks levetidsprognose.
 • ATP og folkepensionens grundbeløb medregnes.
 • Folkepensionens pensionstillæg indgår ikke i denne beregner.
 • De seneste samfundsforudsætninger ligger til grund for beregningerne i Pensionsmåleren. Det betyder, at:
  • Der betales arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct.
  • Inflationen er 1,8 pct. pr. år de første ti år, herefter stiger den til 2 pct. pr. år.
  • Det forventede afkast og investeringsomkostninger er opgjort i 10 aktivklasser (se tabel nedenfor)
  • Der er forudsat en fordeling af investeringer i aktivklasserne svarende til den gennemsnitlige fordeling i pensionsbranchen.
  • Skat af formueafkast udgør 15,3 pct.
  • Afkast efter omkostninger og PAL-skat er 3,05 pct. frem til 01.01.2029 og 3,57 pct. herefter.
 • I beregningerne tages der ikke højde for opsparing til alderdommen i form af bolig, anden fri opsparing, private investeringer mv.

Fordelingen på aktivklasser og forventet afkast samt omkostninger fremgår af tabellen.:

De første 10 år Efter 10 år Andel
Aktivklasse Afkast Omkost-
ninger
Netto afkast Afkast Omkost-
ninger
Netto afkast
Stats- og realkreditobligationer 1,0% 0,22% 0,78% 3,5% 0,2% 3,28% 36%
Investment grade obligationer 2,5% 0,33% 2,17% 3,5% 0,2% 3,28% 4%
High-yield obligationer 4,1% 0,63% 3,47% 3,5% 0,2% 3,28% 7%
Emerging markets statsobligationer 5,3% 0,47% 4,83% 3,5% 0,2% 3,28% 5%
Globale aktier (developed markets) 5,5% 0,50% 5,00% 6,5% 0,5% 6,00% 26%
Emerging markets aktier 9,1% 0,84% 8,26% 6,5% 0,5% 6,00% 3%
Private equity 8,8% 0,50% 8,30% 6,5% 0,5% 6,00% 5%
Infrastruktur 6,0% 0,22% 5,78% 3,5% 0,2% 3,28% 3%
Ejendomme 6,2% 0,22% 5,98% 3,5% 0,2% 3,28% 8%
Hedgefonde 4,9% 0,22% 4,68% 3,5% 0,2% 3,28% 2%

Kender du vores værktøjer?

HVEM STÅR BAG

MERE OM PENSIONSMÅLEREN

Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
pensionsmaaler@fogp.dk